Department of Hematology Herlev Hospital Herlev Ringvej 75, Herlev2730 Denmark Organization uri icon