Oncology, University Hospital Herlev, Herlev, Denmark Organization uri icon