Article open access publication

Ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet

Tidsskrift for Sprogforskning, Aarhus University Library, ISSN 1904-7843

Volume 8, 1, 2017

DOI:10.7146/sss.v8i1.102282, Dimensions: pub.1123184708,

Affiliations

Organisations

  1. (1) University of Copenhagen, grid.5254.6, KU

Countries

Denmark

Continents

Europe

Description

Artiklen omhandler et igangværende udviklings- og forskningsprojekt, der har ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet som omdrejningspunkt. I første del af artiklen skitseres baggrunden for projektet, og der udpeges nogle overordnede tilgange til ordkendskabsundervisning. I anden delaf artiklen beskrives projektet nærmere, og der sættes fokus på én af de vigtigste og mest oplagte tilgange, nemlig direkte undervisning i udvalgte ord. I den forbindelse præsenteres resultater fra en afprøvning af et 4-ugers undervisningsforløb med 211 elever fra 3. og 4. klassetrin som deltagere. Effekten afundervisningen vurderes gennem et eksperimentelt undersøgelsesdesign, som det kendes fra den psykolingvistiske forskningstradition.

Research Categories

Main Subject Area

Links & Metrics

NORA University Profiles

University of Copenhagen

Dimensions Citation Indicators

Times Cited: 0

Field Citation Ratio (FCR): 0

Open Access Info

Bronze